Kazakh wrestling (evening)

Event date
14 Sep - 16:00
Location
Wresting Palace named
 after Zh.Ushkempirov
Kabanbay Batyr Avenue, 43
Ticket prices:
2 500 - 7 500
Sector   Price
В3-С
a 3 500
  a 3 500 Select place
B14-С
a 5 000
  a 5 000 Select place
B15-C
a 3 500
  a 3 500 Select place
B1-C
a 3 500
  a 3 500 Select place
B2-C
a 3 500
  a 3 500 Select place
B6-C
a 3 500
  a 3 500 Select place
В7-С
a 3 500
  a 3 500 Select place
Сектор А2
a 5 600 - 7 500
  a 5 600 - 7 500 Select place
Сектор А1
a 7 500
  a 7 500 Select place
Sector А8
a 5 600 - 8 000
  a 5 600 - 8 000 Select place
Сектор В1
a 6 000
  a 6 000 Select place
Сектор А3
a 7 000
  a 7 000 Select place
Сектор А5
a 6 500
  a 6 500 Select place
Sector А7
a 7 000
  a 7 000 Select place
Сектор В1
a 6 500
  a 6 500 Select place
Сектор В2
a 6 000
  a 6 000 Select place
Сектор В3
a 5 500
  a 5 500 Select place
Sector В7
a 5 500
  a 5 500 Select place
Сектор В14
a 5 500
  a 5 500 Select place
Сектор А6
a 6 500
  a 6 500 Select place
Sector А4
a 6 500
  a 6 500 Select place
Сектор А15
a 7 000
  a 7 000 Select place
Сектор А16
a 7 500
  a 7 500 Select place

Қазақ халқының ежелден келе жатқан дәстүрлі күрес және спорт түрінің бірі болып табылады. Балуандар матадан жасалған белбеуі бар арнайы шапандарын киеді. Қазіргі таңда Қазақ күресі әлемдік деңгейде өте жақсы дамуда.


Является одним из старейших традиционных видов борьбы и спорта казахского народа. Борцы носят специальные накидки с тканевым поясом. В настоящее время казахская борьба очень хорошо развивается на мировом уровне.


It is one of the oldest traditional types of wrestling and sports of the Kazakh nation. Wrestlers wear special capes with a cloth belt. Currently, Kazakh wrestling is developing very well at the global level.

Can interest you

up