Димаш Кудайберген. Арнау.

Event date
29 June - Sat 22:00
Location look at the map
Astana Arena
Turan avenue, 54
Ticket prices:
500 - 50 000

     Димаш Құдайберген - әлемге әйгілі әнші, Қазақстан эстрадасының көрнекті тұлғасы. Оның дауысы музыканың жаңа көкжиектерін игеріп, адамның рухын мың құбылтады.
     Бүкіл әлемнің махаббатын жаулап алған Димаш, бүгінде Қазақстанға оралып, өзінің отандастарына «Арнау» атты шоуын сыйға тартпақ! Бұл әлемдегі өршіл өндірістің тәжірибесіне негізделген жаңа форматтағы қойылым. «Kinetic voice» инновациялық тұжырымдамасының бірегей сандық және мультимедиалық шешімдері бүкіл шоу барысында таң қалдырмай қоймас. Димаштың  «Motion capture» технологиясымен жасалған анимациялық түрлендіруінен бастап, қойылымның тематикасына байланысты құбылып тұруын тамашалауға болады. Сахнадағы әр қойылымның өзі жалпы идеямен байланысқан тәуелсіз оқиғалардың жиынтығы. Ал бейнеконтент пен бишілер қозғалысының симбиозы әнде айтылған әңгіменің тұңғиығына батқандай әсер береді.

     Балаларға 3 жасқа дейін кіру тегін. 3 жасқа дейінгі балаларға фанзонаға кіруге тыйым салынған.


      Димаш Кудайберген - всемирно известный певец, ярчайшая фигура казахстанской эстрады. Голос, вселенское звучание которого свободно перемещается по всем мирам, проникая в душу человека и осваивая новые горизонты музыки.
     Завоевав любовь многомиллионной аудитории по всему миру, Димаш возвращается в родные просторы Казахстана, чтобы подарить соотечественникам новое шоу «Арнау». Это совершенно новый формат, основанный на опыте самых масштабных мировых постановок. Уникальные цифровые и мультимедийные решения инновационного концепта «Kineticvoice» не перестанут удивлять на протяжении всего шоу. Начиная с визуализации Димаша в анимационном стиле с применением технологии «Motioncapture» и заканчивая сценой-трансформером, меняющейся в зависимости от тематики номера. Каждый номер – это отдельная история, находящаяся в цепи самостоятельных событий, связанных одной общей идеей. А симбиоз движения артистов с видеоконтентом в декорациях создаст эффект полного погружения в историю, рассказанную в песне.

     Детям до 3 х лет бесплатно (без предоставления места). Дети до 3 х лет не допускаются в фан зону.

   

     Dimash Kudaibergen is a worldwide famous singer, the brightest artist of Kazakhstani national bandstand. He has a voice, universal sound of which moves freely all over the world by penetrating our  souls and exploring new horizons of music.
     The love of a multimillion audience around the world, Dimash returns to his motherland Kazakhstan in order to give his countrymen a new show called “Arnau”. This is a completely new format, based on the experience of the most ambitious world productions. The unique digital and multimedia possibilities of the innovative concept “Kineticvoice” will surprise you during the whole show. Starting with the visualization of Dimash in animated style using the “Motioncapture” technology and ending with the transforming scene, which changes depending on the subject of the number. Each number is a unique story in a chain of separate events connected by one common idea. A symbiosis of the motion of artists with video content in the scenery will show the effect of total immersion in the story told in the song.

   Free entry for children under 3 years old (without a seat). Children under 3 years old are not allowed in the fan zone.

 

Schedule

Name Date and time Location Билеты
Димаш Кудайберген. Арнау.
29.06 , 22:00
Astana, Astana Arena
29 June - Sat 22:00 Astana, Astana Arena Buy ticket
Can interest you
ГАРРИ ТОПОР & ТОНИ РАУТ - Большой концерт | X-MEN Tour
 • 20 April - Sat 19:00
 • Astana
 • 7 000 - 13 000
Buy ticket Detailed
Gruppa Skryptonite в Астане
 • 20 April - Sat 20:00
 • Astana
 • 9 000 - 20 500
Buy ticket Detailed
Joe Lynn Turner в Астане
 • 24 April - Wed 20:00
 • Astana
 • 15 000 - 25 000
Buy ticket Detailed
Казахстан - Беларусь
 • 25 April - Thu 19:00
 • Astana
 • 500 - 1 000
Buy ticket Detailed
up