Mas-wrestling (evening)

Event date
9 Sep - 16:00
Location
Ледовый дворец «Алау»
Ticket prices:
1 000 - 3 000
Sector   Price
Сектор 7
a 1 000
  a 1 000
Сектор 23
a 1 000
  a 1 000
Сектор 22
a 1 000
  a 1 000
Сектор 21
a 1 000
  a 1 000
Сектор 20
a 1 000
  a 1 000
Сектор 19
a 1 000
  a 1 000
Сектор 18
a 1 000
  a 1 000
Сектор 8
a 1 000
  a 1 000
Сектор 6
a 1 000
  a 1 000
Сектор 4
a 1 000
  a 1 000
Sector 3
a 1 000
  a 1 000
Партер 2
a 3 000
  a 3 000 Select place
Партер 4
a 3 000
  a 3 000 Select place

Бұл Якутиядан шыққан жекпе-жектің бір түрі. Оның мәні-екі спортшының таяқшаны тартуы. Спортшылар бір-біріне қарсы отырады, аяқтарын тіреу тақтасына тірейді және төрешілер командасы бойынша қарсыласын өз жағына сүйреуге немесе қарсыласының қолынан таяқшаны жұлып алуға тырысады. Жеңіске жетудің кілті-тепе-теңдікті сақтау және одан қарсыласты шығару.


Это вид единоборства родом из Якутии. Суть его заключается в перетягивании палки двумя спортсменами. Спортсмены садятся друг против друга, ступнями упираются в доску упора и по команде судьи стараются перетянуть соперника на свою сторону или вырвать палку из рук соперника. Залог победы в мас-рестлинге - удержать равновесие и вывести из него соперника.


This is a type of martial arts originally from Yakutia. The essence of it is to drag sticks by two athletes. Athletes sit opposite each other, rest their feet on the support board and, at the judge’s command, pull the opponent to their side or knock the stick out of the opponent’s hands. The key to victory in mas-wrestling is to maintain balance and piss off your opponent.

Can interest you

up