Сіздерді «NOMAD TIME» Dears тимбилдингіне шақырамыз.

Арнайы ойын-сауық бағдарламасы:

• киіз үй тігу; 

• қолөнершілер киіз үйі – ұлттық сувинерлер жасаудан шеберлік сағаты; 

• бүркітшінің шеберлік сағаты;

• ұлттық тағамдарды әзірлеудің шеберлік сағаты,  қымыз,  құрт,  бауырсақ жасау әдістерімен танысу; 

• ұлттық ойындар; 

• ұлттық киіммен фотосессия. 

 

30/06/2019

10:00 - 16:00 

Нұр-Сұлтан (Астана), Қазақстан

Қатысу құны: 12 000 тг (31 $)

 

 Nomad Time ұйымдастырушылары: Димаш & Достар, Дара Димаш, Ақ Тiлек, Димаш Казахстан, Димаш Әлемі, Евразийский Фан Клуб фан клубтары, сондай-ақ,  QTCom және  «Қазақстан» РТРК. 

 

***************

Приглашаем вас принять участие  в тимбилдинге Dears «NOMAD TIME» 

Специальная развлекательная программа:

• Сбор ЮРТЫ 

• Юрта ремесленников – Мастер класс по изготовлению национальных  сувениров

• Мастер класс –Беркутчи шоу

• Мастер класс по приготовлению национального блюда, рецепты приготовления кумыса, курта и баурсаков

• Национальные игры 

• Фотосессия в национальных костюмах.

 

30/06/2019

10:00 - 16:00 

Нур-Султан (Астана), Казахстан

Стоимость участия: 12 000 тг (31 $)

 

 Организаторы Nomad Time: фан-клубы —Димаш & Достар, Дара Димаш, Ак Тiлек, Димаш Казахстан, Димаш Әлемі, Евразийский Фан Клуб, а также QTCom и РТРК «Казахстан». 

 

***********

 

We invite you to take part in Dears' teambuilding "NOMAD TIME» 

Special entertainment program:

• Collection of YURTS 

• Yurt of craftsmen – a Master class for the production of national Souvenirs

• Master class –Berkutchi show

• Master class on the preparation of national dishes, recipes for kumys, Kurt and baursaks

•National games

• Photo shoot in national costumes.

30/06/2019

10:00 - 16:00 

Nur-Sultan (Astana), Kazakhstan

Participation fee: 12 000 KZT (31 $)

 

 Organizers Nomad Time: fan clubs —Dimash & Dostar, Gift Dimash, AK Tilek, Dimash Kazakhstan, Dimash Alemi, Eurasian Fan Club, also QTCom and RTRC "Kazakhstan". 

 

 

Билетов нет

Вас может заинтересовать
наверх