Конькилерді жалға алу билеттерін сатып алмас бұрын, Кіру билетін алу қажет! Билетті қайтару сеансқа дейін 72 сағат бұрын мүмкін.

«"MEDEÝ" MYZ AIDYNY»-ДА КОНЬКИЛЕРДІ ЖАЛҒА БЕРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

 • Конькиді жалға беру пунктіне кіру санитарлық және эпидемиологиялық нормаларды ескере отырып, кіру 1 (бірінші кіру есігі), шығу 2/3/4 (кіру есігі) арқылы жүзеге асырылады;
 • Конькиді жалға беру қызметін алу үшін жалға беру операторына төленген билетті, сондай-ақ конькидің әрбір жұбы үшін 5000 теңге мөлшерінде ақшалай кепіл ұсыну қажет. 
 • Конькиді/жабдықты жалға алмас бұрын, келуші оларды тексеруге міндетті. Келушілердің жабдықты алу фактысы конькилер мен жабдықтардың тиісті техникалық күйде екенін және пайдалануға жарамды екенін растайды.
 • Жалға беру қызметін пайдалану аяқталғаннан кейін келуші табиғи тозуды ескере отырып, конькилерді/жабдықтарды келуші қабылдаған күйде қайтаруға міндетті.
 • Жоғалған немесе бүлінген жағдайда (прокат жабдығын прокат пунктінде қабылданғаннан нашар жағдайда, табиғи тозудан тыс қайтару) келуші қолданыстағы тарифтерге сәйкес жоғалған/бүлінген жабдық құны мөлшерінде материалдық залалды өтеуге міндетті.
 • Конькимен бірге сіз бір реттік шұлық аласыз.
 • Конькиді өлшеу тікелей беру орнында жүргізіледі және қажет болған жағдайда айырбастау жүзеге асырылады.

Перед покупкой билетов на Аренду коньков, необходимо приобрести Входной билет! Возврат билета возможен за 72 часа до сеанса.

ПРАВИЛА ПРОКАТА КОНЬКОВ НА «MEDEÝ» MYZ AIDYNY»

 • Вход в пункт проката коньков осуществляется через 1 вход (первая входная дверь), выход через 2/3/4 (входная дверь), с учетом санитарных и эпидемиологических норм;
 • Для получения услуги проката коньков необходимо предъявить оператору проката оплаченный билет, а также денежный залог в размере 5000 тенге за каждую пару коньков.
 • Перед тем, как взять коньки/инвентарь напрокат, Посетитель обязан осмотреть их. Факт получения инвентаря посетителем подтверждает, что коньки и инвентарь находятся в надлежащем техническом состоянии и пригодны для эксплуатации.
 • По окончании пользования услугой проката Посетитель обязан вернуть коньки/инвентарь в состоянии, в котором коньки/инвентарь были приняты Посетителем, с учетом естественного износа.
 • В случае утраты или порчи (возврата прокатного инвентаря в состоянии худшем, чем он был принят в пункте проката, сверх естественного износа), Посетитель обязан возместить материальный ущерб в размере стоимости утраченного/поврежденного инвентаря в соответствии с действующими Тарифами*.
 • Вместе с коньками в прокате вы получаете одноразовые носки.
 • Примерка коньков производится непосредственно в месте выдачи и при необходимости осуществляется обмен.

Билетов нет

наверх